Tomt 7

Areal
3 831 m2 – Opsjon (utløper 15. januar 2021)

Passende formål
Beredskapsformål.

Reguleringsformål
Planendring ID 10132016 gjelder. Felles bestemmelser med plan ID 10082011.
Forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, bevertning, industri, lager, bensinstasjon/vegserviceanlegg. BYA 70 %

Matrikkelbrev
Er ikke fradelt, det foreligger derfor ikke eget matrikkelbrev.

Opparbeidelse
Størstedelen av arealet er grovplanert. Noe av arealet framstår som naturtomt.
Offentlig ledningsnett ligger i  V6, mulig at også ledning liggende i V6 kan benyttes (må avklares med kommunen).

Pris
700,- pr m2