Tomt 1A

Areal
6895 m2
Tomten kan også deles opp.

Beliggenhet
Tomta har en unik beliggenhet inntil riksveg 36. Gir meget gode profileringsmuligheter.
Kort vei til Bø- og Gvarv sentrum. Bussholdeplass like ved.
Det skal bygges GS-veg mellom Bø og Gvarv som er ferdig regulert.
ÅDT på 6000.

Passende formål
Service/kafe/bakeriutsalg/forretning mv. (ikke detaljhandel)
Annen type virksomhet også aktuelt. Ta kontakt for å få en vurdering av den virksomheten du ønsker å etablere. Vi sjekker gjerne mulighetene for deg.
Det er utarbeidet et konseptforslag for et mulig bygg på tomta. Dette konseptet kan overtas vederlagsfritt av den som kjøper tomta.
Se bilde under.

Reguleringsformål
Forretning, annen offentlig eller privat tjenesteyting, kontor, bevertning, industri, lager, bensinstasjon/vegserviceanlegg. BYA 70 %.

Matrikkelbrev
Parsellen er ikke fradelt som egen matrikkelenhet. Vi bli utført før salg. Tomtegrenser vil bli innmålt i samsvar med  reguleringsplanens formålsgrenser.

Opparbeidelse
Tomta er grovplanert og tomta overleveres som den er. Kjøper må bekoste tilknytning til offentlig ledningsnett (vann, avløp og energi) og egen atkomstveg (FV1). Offentlig vann og avløp ligger inne på tomta.

Pris
750,- pr m2