Tomt 10 og 11

Areal
Fra 4 079 m2 til 7 527 m2

Passende formål
Forretning, kontor, industri og lager.
Den enkeltes virksomhet må i hovedsak skje inne i bygget. Viktig at området holdes pent og ryddig.

Reguleringsformål
Forretning/kontor/industri/lager
BYA 70 %

Matrikkelbrev
Kan dele opp tomter etter behov og i samsvar med planlagt/ bygget infrastruktur.

Opparbeidelse
Tomten er grovplanert og selges slik den framstår i dag. Kan deles etter ditt behov, men gjenværende tomt må være salgbar.
Nytt krav vedrørende høyde for bygningsdeler og konstruksjoner som ikke tåler vann er satt til c + 24,0.
Dagens høyde ligger på ca c + 23,3, dvs ca 70 cm lavere enn ferdig gulv. Denne bestemmelse gjelder foran gjeldende reguleringsbestemmelser fordi det er utført nye flomberegninger.

Pris
600,- pr m2