Midt-Telemark Næringspark AS

  • Byggeklare næringstomter fra 1400 m2 opp til 7500 m2 
  • Sentral beliggenhet til hovedfartsåre
  • Etablerte bedrifter tilknyttet området
  • Lokalt næringsselskap tilgjengelig for rådgivning og støtte
  • Vakre omgivelser tett inntil Bøelva
  • Universitet med 1800 studenter
  • God folkevekst i regionen

Ønsker du å tilby lokaler for nytt lensmannskontor?

Midt-Telemark Næringspark AS tilbyr tomt nr 7 og 8 som et alterntiv til formålet.
Begge tomtene er nylig regulert og tilpasset til beredskapsformål. Det er mulig benytte en av disse tomtene i ditt tilbud til politiet.
Tomten selges til den aktør som politiet velger. Se annonse fra politiet om konkurransen her.
Priser og hovedvilkår for tomtene finner du under tomt 7 og tomt 8.